تبریز کوی ولیعصر مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار برج آرین طبقه 6 واحد c

تلفن : 04133327466

فکس :04133327466

همراه :09125360214-09120413494

ایمیل :Arc.nima.amini@gmail.com

تلگرام : nimaamini@