مدیر روابط عمومی و سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی گفت: با اتمام بررسی های نهایی هیات های نظارت شهرستانها و هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی  در نهایت ۱۳ هزار و ۶۶۷ نفر در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا برای کسب بیش از ۶ هزار کرسی شوراها در آذربایجان شرقی باهم به رقابت خواهند پرداخت.
به گزارش روابط عمومی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی، مختار خوش پیمان با اعلام این مطلب افزود: با آغاز مهلت ثبت نام پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۳۰ اسفند ماه ۹۵ لغایت ۶ فروردین سال جاری جمعاً در استان ۱۴ هزار و ۴۵ نفر نام نویسی کردند که در بررسی های اولیه هیات های اجرایی و نظارت ۱۳ هزار و ۱۵۲ نفر تایید صلاحیت شدند.
خوش پیمان با اشاره به فرصت ۴ روزه شکایت داوطلبین رد صلاحیت شده به هیاتهای نظارت بالادستی از سوم تا ششم اردیبهشت ماه گفت: با بررسی پرونده شکایت داوطلبین و رسیدگی به دفاعیات این افراد در هیاتهای نظارت بالادستی در نهایت ۳۶۱ نفر در هیات های نظارت شهرستان و ۱۵۴ نفر نیز در هیات عالی استان تایید صلاحیت شدند که جمعاً ۱۳ هزار  و ۶۶۷ نفر معادل ۹۷٫۳ درصد از ثبت نام کنندگان اولیه به مرحله نهایی این  رقابت انتخاباتی راه پیدا کردند.
سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: در کل مدت ثبت نام داوطلبین تا اتمام بررسی صلاحیت ها ۲۱۳ نفر معادل ۱٫۵ درصد ثبت نام کنندگان انصراف داده و تعداد ۱۶۵ نفر معادل ۱٫۲ درصد داوطلبین نیز در کل رد صلاحیت شدند.
خوش پیمان با بیان اینکه در بررسی های هیات های نظارت و هیات عالی نظارت استان دقت و عمل به مر قانون به طور کامل در نظر گرفته شد افزود: تعداد ۸۹ پرونده رد صلاحیت شده شهری جهت بررسی مجدد به هیات عالی نظارت مرکزی ارسال شده است.
مدیر روابط عمومی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: افرادی که نتوانستند از هیات عالی نظارت استان صلاحیت بگیرند طبق پیش بینی قانونی می توانند به هیات نظارت عالی مرکزی درخواست بررسی مجدد خود را ارائه دهند.
خوش پیمان از نظارت دقیق بر نحوه تبلیغات بویژه رصد فضای مجازی خبر داد و تاکید کرد: داوطلبین اخلاق انتخاباتی را  در زمان تبلیغات  قانونی خود رعایت کرده و برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور تلاش کنند.

Comments are closed.