روحانی در جمع مردم استان در سالن پور شریفی هم اکنون در حال سخنرانی است.
 
سلام و درود من برآذربایجان قهرمان، معنای ترک جز شجاعت نیست، ترکی زبان نیست بلکه روحیه و اندیشه است.

درود و سلام من بر مردم بلند اوازه تبریز، اهر،سراب، هشترود،میانه،مراغه و مرند، بناب و شبستر، هریس و بستان آباد و جلفا و کلیبر، ملکان و اسکو، سلام برمردم رنج کشیده سیل

میخواهیم روزجمعه کسی راانتخاب کنیم که یک تصمیم او می تواند جان میلیون ها انسان را از خطر دور کند.قول دادم که اگر رییس جمهور شوم اولین تصمیمم درباره دریاچه ارومیه خواهد بود؛ اگر این تصمیم را نمیگرفتیم امروز دریاچه بطور کامل خشک شده بود و با طوفان نمک مواجه بودیم و مردم مجبور به مهاجرت میشدند

یک تصمیم دولت میتواند سرنوشت زندگانی۱۴میلیون نفر در غرب کشور را تحت الشعاع قرار دهد

۲۹ اردیبهشت میخواهید کسی را انتخاب کنید که یک تصمیم او میتواند برای کل مردم ایران تاثیرگذار باشد. می آییم برای ایران.
 
ما دنبال پل هستیم نه دیوار؛ راه آهن میانه به تبریز را متصل خواهیم کرد. مردم ایران آیا میدانستید سال آینده تبریز پایتخت گردشگری کشورهای اسلامیست؟
به خدای احد و واحد قسم روحانی ولع ریاست ندارد بلکه میخواهد جانش را فدای مردم کند
 
روحانى اهل شعار نبود و مرتبا به دنيا فحاشى نمى كرد. روحانى در مقام عمل قدرت دفاعى ايران و سلاح هاى راهبردى ايران را به بيش از١٠ برابر رساند 

ما بايد بازار دنيا را بگيريم 

برخى ها بازار نفت ما را به عربستان داديد و اظهار قدرت مى كنيد؟رفتيد در مذاكرات نشستيد و سخنرانى كرديد و تحريم جديد گرفتيد و برگشتيد 

اين دولت مرد كارزار ديپلماسى را به درستى انتخاب كرديد 

سال گذشته سه ميليون تن گندم براى صادرات اضافه داشتيم 

كسانى مى توانند از آينده ايران سخن بگويند كه كارنامه گذشته درخشانى داشته باشد. مردم عزيز در مقابل شعار برخى ها،شهادت بدهيد 

در خيابان هاى تبريز كه مى گرديم حالت ديگرى است، در خرداد ٩٢ قول دادم گره هسته اى را باز خواهم كرد،گفتم ديوار تحريم و ركود و تورم را خواهم شكست


قدرت بازوى من اجازه نداد كه كارهايى را انجام دهم 

بعضى كارها هست كه با راى ٥١ درصد نمى شود ولى راى بالاتر كارسازتر خواهد بود 

چرا به روحانى تهمت مى زنند چرا صدا و سيما عليه دولت حركت مى كند،؟

مردم عزيز يك راه بيشتر نداريم و آن اينكه همه را پاى صندوق هاى راى ببريم و هر نفر در روز جمعه يازده نفر را پاي صندوق هاى راى مى بريم و قول مى دهم اگر چنين شود آنچه مى خواهيد شدنى است 


مى توانيم با وحدت وآرامش و كمك از رهبر عزيز كه حاضرم دهها بار دستش را ببوسم با اتحاد و محبت،مشكلات را حل كنيم كه شرط آن حضور مردم در پاى صندوق هاى راى است 

آيا از عهد و پيمانى كه با هم بسته بوديم پشيمان هستيد،؟

اگر در اين دولت ده هزار ميليارد تومان طرح افتتاح شده است البته كافى نيست و بايد قدم هاى ديگرى برداشته شود 

درياچه اروميه بايد مركز گردشگرى جهان شود 

بايد تا آخرين روستاى كشور در دولت دوازدهم آبرسانى كنيم 

راهى را آمده ايم و بايد ببينيم كه به عقب برمى گرديم يا نه ولى امروز فرياد زديد كه به عقب برنمى گرديم 


روز جمعه اعلام مى كنيم كه به عقب برنمى گرديم 

رويشان نمى شود بگويند كه برنامه هايشان همان برنامه هاى دولت نهم و دهم است 

مى خواستم دروغ در كشور نباشد ولى سند ٢٠٣٠ را روكرده اند و مى گوييم كه در قالب فرهنگ دينى و عرفى اين سند را اجرا مى كنيم 

ما انقلابى و بسيجى دهه ٤٠ و٥٠ هستيم نه بسيجى و انقلابى امروز

برخى ها آنقدر پررو شده اند كه محضر رهبر انقلاب گزارش دروغ مى فرستند

Comments are closed.