رئیس اداره امور ورشکستگی تبریز از واگذاری مدیریت شرکت "تبریز کف" به این اداره خبر داد.

"عزیز أمن الهی" با اشاره به ادامه دار شدن مشکلات چند سال اخیر کارخانه "تبریز کف" به خبرنگار «نصر» گفت: اداره امور ورشکستگی تبریز با هدف حمایت از صنایع مشکل دار و حفظ اشتغال موجود  در این کارخانه، با انجام امور حقوقی و روال قانونی لازم، مدیریت کارخانه تبریز کف در شهرستان مرند را بر عهده گرفت.

وی با اشاره به معوقات کارگران این مجموعه گفت: در هفته ای که گذشت، دو قسط 500 هزار تومانی از معوقات کارگران این مجموعه نیز پرداخت شده است.

رئیس اداره امور ورشکستگی تبریز از فعال شدن دوباره این کارخانه خبر داد و گفت: هم اکنون کارخانه تبریز کف فعالیت خود را ادامه می دهد و کارگران بر سر کار خود حاضر هستند.

أمن الهی با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی آذربایجان شرقی از سرمایه گذاری در استان و واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار، گفت: انصافاً رئیس کل دادگستری استان با دید باز از صنایع و سرمایه گذاری ها در استان حمایت می کنند و در هر جایی تا جایی که ممکن است حمایت بی دریغی از سرمایه گذاری ها انجام شده است.

وی با ذکر اینکه همه دستگاه ها در قبال حمایت از تولید و اشتغال وظیفه سنگینی دارند، افزود: در چنین مواردی مسئولان استان وظیفه دارند به مشکل ورود پیدا کنند و طبق قانون حمایت از صنایع پیش بینی شده است اگر در واحدی علت عدم موفقیت ضعف مدیریت آن است، دستگاه مربوطه می تواند حتی برای آن مدیر تعیین کند تا مانع ضرردهی، تعطیلی و ورشکستگی آن شود.

کارخانه تبریز کف در شهرستان مرند و 72 کیلومتری تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و حدود 200 تا 210 نفر کارگر دارد.

 

Comments are closed.