جناب آقای دکتر نیما ستارزاده امینی 
باسلام و تحیات
احتراما نظر به فعالیت چشمگیر و علاقمندی به محرومان و اشاعه فرهنگ صلح و دوستی و خدمات شایسته شما بدینوسیله حضرت عالی از تاریخ 96/03/20 بعنوان مشاوردرامور عمران وآبادی منصوب میشوید لذا با اتکال به خداوند متعال و متوسل برآقا امام زمان عج و فرمایشات مقام معظم رهبری همواره موسسه را سربلند گردانید.
موسسه بین المللی سفیران صلح

Comments are closed.