عملکرد دکــتـر  نیما ستارزاده امینی در سالهای قبل

مولف و مدرس دانشگاه و عضو نظام مهندسی ساختمان 

 

 1. مدیر عامل شرکت عمرانی پارلا سازه
 2. مدیر عامل شرکت اومای آلتین آذر
 3. مدیر موسسه آموزشی /فرهنگی /غیر انتفاعی آذرشکوه زبان
 4. موسس مجتمع آموزشی امینی 
 5. موسس زبان های خارجی ساترن 
 6. رئیس هیئت مدیره شرکت معماری اکور
 7. رئیس هیئت مدیره شرکت آرت دیزاین
 8.  مسئول سابق فنی و حرفه ای پایگاه دوم شکاری
 9. .مولف کتاب بازگشت به طبیعت 
 10. مقاله در مورد باز زنده سازی مسکن با رویکرد حس دلبستگی و سنت در بافت فرسوده ی تبریز
 11. مشاور عمران و آبادانی استان انتصاب توسط سفیران صلح