عملکرد | وب سایت شخصی نیما امینی

عملکرد مهندس نیما ستارزاده امینی در سالهای قبل

 

 1. مدیر عامل شرکت عمرانی پارلا سازه آذربایجان
 2. مدیر عامل شرکت اومای آلتین آذر
 3. مدیر موسسه آموزشی /فرهنگی /غیر انتفاعی آذرشکوه زبان
 4. رئیس هیئت مدیره شرکت معماری اکور
 5. رئیس هیئت مدیره شرکت آرت دیزاین
 6. عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی شرکت تسهیل گستر ویژن
 7. مسئول سابق فنی و حرفه ای پایگاه دوم شکاری
 8. مدیر فنی و عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور ساختار طرح آذر
 9. صاحب امتیاز کانون تبلیغاتی و نشریه ی طرح آرا
 10. مولف کتاب بازگشت به طبیعت 
 11. مقاله در مورد باز زنده سازی مسکن با رویکرد حس دلبستگی و سنت در بافت فرسوده ی تبریز
 12. مشاور عمران و آبادانی استان انتصاب توسط سفیران صلح